Flanderborg Rammer og kunst
(Tidligere Malmplassen Rammeverksted og Galleri Gnuttu)

Flanderborg Rammer og Kunst finner du i Landsognsgården, nedre Flanderborg, midt i verdenskulturminnet Røros. Røros er et ideelt sted for en håndverksbedrift som satser på kvalitet og tradisjon.

Rammeverkstedet og galleriet drives av Tor Omar Tronsmoen. Han er utdannet formingslærer med hovedvekt på tre, tegning, form og farge.
Han er tilsluttet Rammebransjeforbundet i Norge og har tatt flere kurser i deres regi. Bedriften satser målbevisst på kvalitet med hensyn til materialvalg, fagmessig og estetisk utførelse. Du vil derfor få ”skreddersydde” innramminger enten det gjelder bildekunst, foto, broderier eller objektinnramming. Kom innom og se vårt utvalg i lister, passepartout og kreative utførelser.

Om innramming
Et hvert bilde som leveres til innramming har en verdi for eieren, Det er helt avgjørende for bildets framtidige bevaring hvordan det rammes inn. Topp materialvalg er en selvfølge når bevaring er viktig. En enklere og rimeligere løsning kan tilbys hvis bevaring over lengre tid er uvesentlig. (plakatinnramming).

Årsaker til nedbrytning
Feil innramming ødelegger hvert år mer kunst enn brann, tyveri og vannskader til sammen. Dessverre vil en ikke uten videre kunne se på en innramming om det er gjennomført riktig materialbruk. Dette vil først vise seg etter noen år, og da er det ofte for sent.

Hovedårsaker til nedbrytningen:
1. Tre- og syreholdig papp i kombinasjon med lys og varme misfarger bildet (også foto). Tenk bare på hvor raskt en avis gulner i dagslys.

2. Røyk, støv og sot kan trenge innenfor glasset hvis ikke innrammingen er gjort tett med falstape og riktig tape på baksida.

3.Hvis bildet stadig utsettes for sol, vil det ha stor betydning å benytte UV-glass.

Slik gjør vi det Ramme Glass Passepartout Kunstverk Bakstykke

Rammen:
Rikt utvalg av lister. For en stor del Tranåslist, miljøvennlig tilvirket av furu med giftfri overflatebehandling av beste kvalitet. Mellom rammen og glasset legges falstape for å hindre at støv og smuss trenger inn fra forsiden.

Glass:
Om bildet stadig bli utsatt for sollys, annbefales det å bruke UV-glass. Mest brukt er art glass som har mindre refleks og beskytter mot 70% av ultrafiolette stråler. Det finnes også museumsglass som beskytter opp til 98%.

Passepartout:
Syrefri papp, så tykk at bildet ikke kommer i kontakt med glasset. Flere farger.

Bilde:
Monteres (hengsles) med syre- og oljefritt limband.

Bakkartong:
Kraftig papp som forsegles med tape, slik at støv og smuss ikke trenger inn. Pappen har har luftkanaler og er 100% syrefri.